บทความวิชาการ

แอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ดีกว่า แอร์แบบธรรมดาอย่างไร

   ระบบอินเวอร์เตอร์ คือระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) การทำงานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไป ตรงที่อินเวอเตอร์เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการทำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ประมาณ1-2 องศา หลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงาน จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้น เกินระดับที่ตั้งไว้ 1-2 องศา คอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้ง ทำให้อุณหภูมิภายในห้องจะเย็นเกินไป สลับกับร้อนเกินไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเวลานอนหลับ จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว

ข้อดีข้อเสียของแอร์อินเวอร์เตอร์

   แอร์ที่มีระบบอินเวอร์เตอร์จะมีการประพยัดพลังงานมากกว่า เนื่องจากเมื่อความเย็นมาถึงจุดที่กำหนด คอมเพรสเซอร์จะทำงานช้าลง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนระบบจึงไม่ต้องรีเซ็ตระบบใหม่ เพียงแต่เพิ่มรอบการทำงานมากขึ้น ซึ่งระบบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ของแอร์อินเวอร์เตอร์นั้นจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นด้วย นอกจากประเด็นเรื่องของความประหยัดแล้ว แอร์ที่มีระบบอินเวอร์เคอร์ยังมีความเงียบมากกว่าแอร์ธรรมดา เนื่องจากแอร์อินเวอร์เตอร์ใช้วิธีการลดรอบการทำงานลงในขณะที่ความเย็นคงที่แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เพียงแค่เพิ่มรอบการทำงานเท่านั้น เมื่อเทียบกับแอร์ธรรมดาที่จะรีเซ็ตการทำงานใหม่เมื่ออุณหภูมิในห้องเปลี่ยนจะทำให้เกิดเสียงดัง เพราะฉะนั้นแอร์ที่มีระบบอินเวอร์เตอร์จึงเงียบกว่ามาก สำหรับข้อเสียของแอร์ที่มีระบบอินเวอร์เตอร์จะมีราคาแพงมากกว่าแอร์ธรรมดา เนื่องจากระบบการทำงานภายในที่ซับซ้อนมากกว่า ดังนั้นหากต้องการซื้อแอร์ที่มีระบบอินเวอร์เตอร์จะต้องทำการหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเพราะหมายถึงการลงทุนที่สูงกว่า นอกจากนี้ตัวอะไหล่ก็มีราคาที่สูงเช่นกัน มันจึงส่งผลให้การซ่อมบำรุง การดูแลรักษามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อมองถึงระยะยาวจะมีความคุ้มค่าในแง่ของการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ถูกลงด้วยแอร์ที่มีระบบอินเวอร์เตอร์ใช้พลังงานน้อยกว่า ทำให้ประหยัดค่าไฟได้มากกว่านั่นเอง

         อาจารย์ยงยุทธ แจ่มเสียง (เขียน / เรียบเรียง)