บทความวิชาการ

วิธีการที่จะช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในฤดูร้อน

  นอกจากหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอแล้ว ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่สภาพอากาศอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น เป็นเหตุให้เสียค่าไฟฟ้าแพงขึ้น แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ค่าไฟลดลงบ้าง ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มาดูกันเลยครับ

การใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงาน ยึดหลัก ปิด ปลด ปรับ เปลี่ยน
 1. ปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างดวงที่ไม่ใช้งาน
 2. ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท ไม่กักตุนอาหารในตู้เย็นเกินความจำเป็น
 3. ปลดหรือดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 4. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 26 องศา หมั่นล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 5. ปรับพฤติกรรม ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆ พกกระติกน้ำแข็งไว้ดื่ม
 6. เปลี่ยนยางขอบตู้เย็น หากพบว่าชำรุดหรือปิดไม่สนิท
 7. เปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า
 8. เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER)

ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าฤดูร้อน
  สำคัญมากการเสียบปลั๊กหรือใช้ปลั๊กพ่วง ควรหลีกเลียงการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้น เพราะจะทำให้ปลั๊กไฟใช้งานเกินพิกัดกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน เช่นฟิวส์ อาจไม่ตัดกระแส แต่อาจส่งผลให้ปลั๊กหรือเต้ารับเกิดความร้อน ขณะที่อุณหภูมิอากาศที่ร้อนอยู่แล้ว แล้วอาจส่งผลปฏิกิริยาเพลิงลุกไหม้ได้นะครับ
แบบนี้จะทำให้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและก็ประหยัดไฟด้วยนะ โซฮอตแค่ไหน ค่าไฟก็น้อยลง