รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 21 มีนาคม 2566
2 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 22 มกราคม 2566
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 17 มกราคม 2566
5 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
6 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2565
7 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 4 ตุลาคม 2565
8 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 17 กันยายน 2565
9 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 24 มีนาคม 2563
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 23 มีนาคม 2563
11 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
12 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 23 มกราคม 2563
13 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
14 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1