รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
2 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2565
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 4 ตุลาคม 2565
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 17 กันยายน 2565
5 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 24 มีนาคม 2563
6 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 23 มีนาคม 2563
7 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
8 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 23 มกราคม 2563
9 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 20 ตุลาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1