รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 6 ตุลาคม 2566
2 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 21 กันยายน 2566
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 4 สิงหาคม 2566
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
5 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
6 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 25 เมษายน 2566
7 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 18 เมษายน 2566
8 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 21 มีนาคม 2566
9 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 22 มกราคม 2566
11 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 17 มกราคม 2566
12 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
13 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2565
14 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 4 ตุลาคม 2565
15 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 17 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ลำดับ

วันที่ประเมิน

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2566
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 22 กันยายน 2566
3 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 5 สิงหาคม 2566
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
5 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
6 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 26 เมษายน 2566
8 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) วันที่ 25 เมษายน 2566
9 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 21 เมษายน 2566
10 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2) วันที่ 19 เมษายน 2566