งานตรวจปั้นจั่นฯ ลิฟท์ รอก

งานตรวจฟอล์คลิฟท์

งานเช่าตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ STANDARD WEIGHT และเครื่องชั่งแขวน ดิจิตอล CRANE SCALE DIGIGTAL
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
งาน PM หม้อแปลงไฟฟ้า
งาน PM ตู้ MDB
งาน PM ตู้ DB/LP
งานตรวจรับรองภาชนะรับแรงดัน
งานตรวจรับรองหม้อไอน้ำ
งานตรวจ FIRE PUMP
งานตรวจสอบอาคาร

WORKPLACE AIR MONITORING

STACK EMISSION AIR

WASTE WATER
AMBIENT AIR MONITORING
DRINKING WATER