สินค้า safety

บริษัท พี.เอ็ม.ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ งานด้านระบบวิศวกรรมโรงงาน งานด้านบริการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน ถังดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและมาตราฐานอย่างครบวงจร รองรับตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแยกประเภท ดังนี้

บริษัท พี.เอ็ม.ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาสู่ระดับสากล
จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรม
“ เราจะมุ่งมั่นควบคุมคุณภาพของสินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ”
1. ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมมาตรฐานของสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ
3. สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า บนมาตรฐานของคุณภาพ ความถูกต้อง รวดเร็วทันกำหนดเวลา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการ พร้อมบริการลูกค้าอยู่เสมอ

สินค้า PPE

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment )


สินค้า FIRE PROTECTION

อุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัยสินค้าอื่น ๆ

เครื่องหมายความปลอดภัย , อุปกรณ์อื่น ๆ