บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

บริการห้องสัมมนาอเนกประสงค์
พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน หลากหลายบรรยากาศ
รูปแบบห้องอบรม-สัมมนา ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ห้องอบรม ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2)

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร บริการห้องสัมมนาอเนกประสงค์ย่านพระราม 2 รองรับได้มากถึงจำนวน 100 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน หลากหลายบรรยากาศรูปแบบห้องอบรม-สัมมนา ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ห้องอบรม-สัมมนา สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน อาทิ รูปแบบการนำเสนองาน / ประชุม / สัมมนา / workshop ด้วยการออกแบบและถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามลงตัว ปลอดโปร่งสบายตา และอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน สถานที่ตั้งของห้องอบรม-สัมมนา อยู่ติดริมถนนเส้นพระราม 2 สามารถเดินทางด้วยรถประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการ

มีบริการห้องอบรม-สัมมนา ทั้งหมด 5 ห้องดังนี้
 • ห้องกระดังงา รองรับ จำนวน 10 - 12 ท่าน
 • ห้องศรีตรัง รองรับ จำนวน 25 – 30 ท่าน
 • ห้องพุทธรักษา รองรับ จำนวน 30 -35 ท่าน
 • ห้องเฟื่องฟ้า รองรับ จำนวน 35 - 40 ท่าน
 • ห้องราชาวดี (U-Shape) รองรับ จำนวน 40 -50 ท่าน
 • ห้องราชาวดี (Classroom) รองรับ จำนวน 40 -60 ท่าน
 • ห้องราชาวดี (Theater) รองรับ จำนวน 80 - 100 ท่าน
 • ห้องอาหาร ที่ตกแต่งสวยงามธีมฟ้า - ขาว สดใส อาหารสะอาด อร่อย บริการคุณภาพ บนชั้น 4 ของอาคารปิ่นทองกรุ๊ป ลูกค้าสามารถชมวิวบนอาคารถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นเศรษฐกิจย่านฝั่งธน บุรี
Rooms

ห้องอบรม ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี)

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) บริการห้องสัมมนาอเนกประสงค์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ย่านหนองโพ จังหวัดราชบุรี มีสถานที่รองรับสำหรับการอบรม / สัมมนา / รูปแบบการนำเสนองาน / ประชุม / workshop สามารถรองรับได้มากถึงจำนวน 60 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน หลากหลายบรรยากาศรูปแบบห้องอบรม-สัมมนา ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยการออกแบบห้องอบรม-สัมมนา ให้สอดคล้องกับทัศนียภาพของธรรมชาติโดยรอบ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นย์ด้วยต้นไม้นานาพรรณ สถานที่ตั้งของห้องอบรม-สัมมนา อยู่บริเวณ หนองโพซอย 10 ซึ่งห่างจากถนนเส้นหลักเพียง 1.5 กิโลเมตร พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับสถานที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการ

มีบริการห้องอบรม-สัมมนา ทั้งหมด 2 ห้องดังนี้
 • ห้องปิ่นทอง 1 รองรับ จำนวน 40 - 60 ท่าน
 • ห้องปิ่นทอง 2 รองรับ จำนวน 20– 30 ท่าน
Room image description

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียง+ไมโครโฟน 2 ตัว
 • Free Internet Wifi
 • ที่จอดรถ
Room image description

ห้องอบรม ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการห้องอบรมมาตรฐาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน อาทิ รูปแบบการนำเสนองาน / ประชุม / สัมมนา / workshop พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เดินทางสะดวกสบายด้วยสถานที่ตั้งอยู่ติดกับถนนเส้นสุขุมวิท-ชลบุรี

ห้องอบรม-สัมมนา สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน อาทิ รูปแบบการนำเสนองาน / ประชุม / สัมมนา / workshop

มีบริการห้องอบรม-สัมมนา ทั้งหมด 7 ห้องดังนี้
 • ห้องเพ็ชรจรัส รองรับ จำนวน 60 - 100 ท่าน
 • ห้องเทียนวิไล รองรับ จำนวน 50 - 60 ท่าน
 • ห้องเพ็ชรปรีชา รองรับ จำนวน 50 - 60 ท่าน
 • ห้องเพ็ชรปริญญ์ รองรับ จำนวน 30 - 40 ท่าน
 • ห้องเพ็ชรวารี รองรับ จำนวน 20 – 30 ท่าน
 • ห้องปิ่นทอง รองรับ จำนวน 15- 20 ท่าน
 • ห้องประเมิน รองรับ จำนวน 10- 15 ท่าน