ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทย ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย และเป็นจุดศูนย์ยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ AEC ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก กอปรกับนโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ เชิงต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea Board ซึ่งดำเนินการมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
  EEC (Eastern Economic Corridor) จึงเป็นโครงการแห่งชาติที่จุดประกายความหวัง ความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาสมากมาย ที่จะนำผลประโยชน์มาให้คนไทยและประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยทุกคนมีร่วมกัน เพื่อให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน
  เพื่อรองรับกับนโยบาย EEC ของภาครัฐบาล กอปรกับเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาว การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นใจความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน ปิ่นทองกรุ๊ป: P.M.C. จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) บริเวณริมถนนสุขุมวิทบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่
ณ อาคารเลขที่ 48/3 หมู่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สโลแกน

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

เราจะมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและมาตรฐานในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อดำเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแห่งภาคตะวันออก
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการจัดการและความปลอดภัย เพื่อให้บริการชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ความพึงพอใจของท่าน คืองานบริการของเราศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี ) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม โดยมีโครงสร้างสำหรับรองรับลูกค้า ดังนี้ ห้องอบรม / สัมมนา มาตรฐาน สำหรับการประชุม / สัมมนา / สังสรรค์ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรม สัมมนาที่ครบถ้วน อาทิ LCD , จอ Projecter , เครื่องเสียง ฯลฯ
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี ) ประกอบด้วยห้องอบรมจำนวน 6 ห้อง ได้แก่
ห้องเพ็ชรปรีชา , ห้องเพ็ชรวารี , ห้องเพ็ชรจรัส , ห้องเทียนวิไล , ห้องเพ็ชรปริญญ์ , ห้องปิ่นทอง

ห้องเพ็ชรปรีชา

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 50 – 60 ท่าน

ห้องเพ็ชรวารี

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 20 – 30 ท่าน

ห้องเพ็ชรจรัส

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 60 – 100 ท่าน

ห้องเทียนวิไล

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 50 – 60 ท่าน

ห้องเพ็ชรปริญญ์

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 30 – 40 ท่าน

ห้องปิ่นทอง

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 15 – 20 ท่าน

ห้องประเมิน

รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 15 – 20 ท่าน

มุมนั่งเล่น

ห้องรับรองลูกค้า ( LOBBY BAR )

ที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยม ในสไตล์ป่าในเมืองสีเขียว และมีเคาน์เตอร์บาร์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มาเช้าก่อนเวลา พร้อมมีบริการอาหารว่าง อาทิ ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำผลไม้ ฟรี! สำหรับลูกค้า ณ บริเวณห้องรับรองลูกค้า (LOBBY BAR)

ตู้จำหน่ายสินค้า Safety

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ด้านความปลอดภัยประเภทต่างๆ รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ตู้และถังเก็บสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี ถังดับเพลิง ถุงมือป้องกัน อุปกรณ์กันตก ฯลฯ ราคาส่ง

ห้องอาหาร

ที่ตกแต่งสวยงาม สีสันสดใส ด้วยบรรยากาศสบายตา พร้อมอาหาร สด สะอาด อร่อย สามารถรองรับลูกค้าได้จำนวน 200 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการตลอดเวลา

มุมบริการน้ำดื่มและมุมจำหน่ายน้ำดื่ม

บรรยากาศโดยรอบ

สถานที่จอดรถ

บริการสำรองที่จอดรถลูกค้ามากกว่า 60 คัน ทั้งด้านหลังและด้านในศูนย์ฝึกอบรม พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ

สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก...กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อาทิ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 และได้รับการรับรองให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และศูนย์ประเมินความรู้ตามมาตร 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้า ระดับ 1

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก...กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ

ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ / ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ปฏิบัติการประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ น้ำ / อากาศ / ภาคอุตสาหกรรมระดับ 1

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

หลักสูตรรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตาม พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้รับการรับรองดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงก่อสร้างสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง (WORKSHOP) อาทิ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกหลักสูตร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน ( Crane )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน
เทคนิคการผจญเพลิง (Fireman)
หลักสูตรรักษาความปลอดภัย : รปภ. ( ทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ)
ศูนย์ทดสอบภาคปฏิบัติวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 )
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2)
ได้รับหนังสือรับรอง (ใบอนุญาต)