หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรจป. ระดับเทคนิค
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
15-19 ก.ค. 67
307
8,000.-
15-19 ก.ค. 67
พิเศษ กระบี่
โรงแรมกระบี่รอยัล ( จ.กระบี่ )
8,000.-
19-23 ส.ค. 67
พิเศษ หาดใหญ่
โรงแรมหาดใหญ่รามา (จ.สงขลา)
8,000.-
26-30 ส.ค. 67
พิเศษ นครราชสีมา
8,000.-
23-27 ก.ย. 67
312
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (จ.ปทุมธานี)
8,000.-
4-8 พ.ย. 67
พิเศษ พิษณุโลก
โรงแรมไพลิน (จ.พิษณุโลก)
8,000.-
11-15 พ.ย. 67
315
8,000.-
27-31 ม.ค. 68
322
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (จ.ปทุมธานี)
8,000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานที่ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน (30 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

8,000 บาท (ราคาปกติ) 7,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
- ชุดกิ๊ฟเซต ผลิตภัณฑ์ PMC Health Care (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต
   ประกอบด้วย

Set 1

สบู่เหลวฆ่าเชื้อขนาด 250 มล. / 1 ลิตร
แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 250 มล. / 1 ลิตร

Set 2

สบู่เหลวอนามัยขนาด 480 มล. / 1 ลิตร
ครีมอาบน้ำสมุนไพรขนาด 250 มล. / 1 ลิตร

Set 3

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ขนาด 2.2 ปอนด์ (lbs.)

Set 4

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยลดอาการปวดหลัง

Set 5

ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถ 200 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาอเนกประสงค์ 100 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบยางดำ 100 มล. (2ขวด)