หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
2-4 มี.ค. 65
20
Application ZOOM
4,000.-
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม