หลักสูตรอบรม

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรหลักสูตรพัฒนาทักษะ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การเชื่อมไฟฟ้าและการตัดโลหะด้วยก๊าซอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
27 ต.ค. 65
Application ZOOM
2,000.-
โรคจากการประกอบอาชีพและวิธีส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
5 พ.ย. 65
Application ZOOM
2,000.-
2 ธ.ค. 65
Application ZOOM
2,000.-
14 ม.ค. 66
Application ZOOM
2,000.-
ศิลปะการคิดบวกเพื่อความสำเร็จในงาน ( Positive thinking )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
12 พ.ย. 65
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการดำเนินการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เรื่อง การมีจป.,คปอ.และหน่วยงานฯ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
23 พ.ย. 65
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
3 ธ.ค. 65
Application ZOOM
2,000.-
ภาวะผู้นำในองค์กร ( Leadership )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
17 ธ.ค. 65
Application ZOOM
2,000.-
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
14 ม.ค. 66
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
28 ม.ค. 66
Application ZOOM
2,000.-