ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 2,000 บาท/ครั้ง *

สนใจเข้าทดสอบ / ประเมิน กรุณาติดต่อ 0 - 2416 - 9779 หรือ ติดต่อเรา

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
7 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
14 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
19 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
25 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
19 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
29 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
11 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
4 ส.ค. 66
5 ส.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
21 ก.ย. 66
22 ก.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
6 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
27 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
8 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )