ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 2,000 บาท/ครั้ง *

สนใจเข้าทดสอบ / ประเมิน กรุณาติดต่อ 0 - 2416 - 9779 หรือ ติดต่อเรา

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
8 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
19 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
16 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
6 ก.พ. 67
7 ก.พ. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
20 ก.พ. 67
21 ก.พ. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
5 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
19 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
2 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
18 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
25 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
8 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
16 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
20 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
28 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
2 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
1 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
15 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
27 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
6 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
12 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
24 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
9 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
29 ต.ค. 67
30 ต.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
5 พ.ย. 67
6 พ.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
15 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
10 ธ.ค. 67
11 ธ.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
20 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
16 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
30 ม.ค. 68
31 ม.ค. 68
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )