หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตร
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จป.ระดับบริหาร
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
26-27 ม.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
3-4 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
21-22 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
4-5 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
15-16 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
1-2 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
20-21 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
5-6 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
19-20 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
15-16 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
27-28 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
5-6 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
20-21 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
จป.ระดับหัวหน้างาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
28-29 ม.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
9-10 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
18-19 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
28 ก.พ.- 1 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
9-10 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
17-18 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
28-29 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
6-7 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
18-19 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
26-27 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
9-10 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
17-18 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
26-27 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
10-11 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
20-21 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
29-30 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
7-8 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
18-19 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
25-26 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (หัวหน้างาน)
2,300.-
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
31 ม.ค.- 1 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
7-8 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
14-15 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
24-25 ก.พ. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
7-8 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
22-23 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
30-31 มี.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
4-5 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
22-23 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
28-29 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
11-12 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
23-24 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
30-31 พ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
7-8 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
13-14 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
22-23 มิ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
1-2 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
11-12 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
21-22 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
จป.ระดับเทคนิค
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
6-8 เม.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (เทคนิค)
3,700.-
7-9 ก.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (เทคนิค)
3,700.-
17-19 ต.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (เทคนิค)
3,700.-
หลักสูตร Online

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ในปัจจุบัน ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ และกระจายตัวเป็นวงกว้าง มีผลทำให้สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการอบรม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการจัดได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และเป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ การอบรมในลักษะดังกล่าว จะมีผลดำเนินการไปจนกว่ารัฐบาลจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) หรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม ZOOM
1 วัน (6 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม ZOOM

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ (ส่งทางไปรษณีย์)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) ** เลือกได้ 1 เซต

Set 1

เซรั่มบำรุงผิวหน้า , เซรั่มบำรุงเส้นผม
ครีมบำรุงผิวหน้า , ครีมกันแดด

Set 2

เจลล้างมือ , สบู่เหลวฆ่าเชื้อ
สบู่เหลวอนามัย , แอลกอฮอล์ 70%

Set 3

ครีมกันแดด , โลชั่นบำรุงผิว
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

หมายเหตุ

ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน