ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 750 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
ลงทะเบียน
24 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
4 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
25 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
20 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
4 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
8 ก.ย. 66
9 ก.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
10 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
14 พ.ย. 66
15 พ.ย. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
12 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
23 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )