แบบฟอร์มลงทะเบียนจองวันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

 

วันที่ทดสอบ 21 พ.ย. 67
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )