เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน


อาคารอื้อจื่อเหลียง

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564

อบรม Online ผ่าน Application Zoom

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

ตึกช้าง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

วันที่ 30-31 มกราคม 2563