เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน


โรงแรมวังสำราญ

วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562

บริษัท เอจีซี ไมโครกลาสฯ

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

บริษัท ยูเซ็น จำกัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

อาคารอินเตอร์ลิงค์

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นิคมฯนวนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2562