เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน


บริษัท เอจีซี จำกัด

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

บริษัท จงสถิตย์ จำกัด

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

ธนาคารไทยเครดิต

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ไทยรุ่งฯ จำกัด

วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 - วันที่ 1 กันยายน 2562

บริษัท ไทยชูการ์ จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2562