เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร


อบรม Online ผ่าน Application Zoom

วันที่ 18 -19 มีนาคม 2564

อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ไทยรุ่ง จำกัด (หนองแขม)

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารออมสิน

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562