P.M.C.
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )
ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนามฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่ ที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำเป็นสัดส่วน ประกอบด้วยสระน้ำกว้างขนาด 1 ไร่ และสนามฝึกการทำงานบนที่สูง & ZIP LINE บริเวณสระน้ำใหญ่ ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี)
ที่ตั้ง 101/1 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ห้องอบรมปิ่นทอง 1 รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 40 - 60 คน

ห้องอบรมปิ่นทอง 2 รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 20 – 30 คน

ห้องอาหาร

OPEN AIR เพื่อสัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติ ริมสระน้ำใหญ่ พร้อมอาหารเช้า - กลางวัน – เย็น (กรณีพักค้างคืน) พร้อมอาหารสด สะอาด อร่อย สามารถรองรับลูกค้าได้ 60 – 100 คน

ห้องพักสำหรับผู้อบรม ( เรือนปรีชา / เรือนวารี / เรือนปริญญา )

บ้านพักริมน้ำ รองรับผู้เข้าพักได้หลังละ 18 คน พร้อมห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ และระบบปรับอากาศเย็นฉ่ำทุกห้อง

ห้องพักสำหรับผู้อบรม ( ห้อง VIP )

รองรับผู้เข้าพักได้ 2 – 3 ท่าน สำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว ด้วยราคาประหยัดและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ได้ก่อสร้างสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง (WORKSHOP)

สถานีฝึกภาคปฏิบัติ

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตรรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ฐานกิจกรรม

ฐานกำแพงสูง

ฐานสะพานเชือก

ฐานกำแพงห่วงยาง

ฐานการเดินทรงตัว

บรรยากาศโดยรอบ

กิจกรรมสันทนาการ

หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

+ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
+ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
+ ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตรด้านความปลอดภัย

+ ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
+ ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
+ เจ้าหน้าที่ความปลอดภยในการทำงาน (จป.)
+ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,Zip Line
+ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift) หลักสูตรอื่นๆ...ฯลฯ