ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีแรงงาน จ.ชลบุรี เข้าตรวจศูนย์ทดสอบและประเมินไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

24 มิ.ย. 62

บรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62

21 พ.ค. 62

ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 62


16 พ.ค. 62

ปิ่นทองกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก


11 ม.ค. 62

กิจกรรม CSR โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการระงับอัคคีภัย