ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

ภาพบรรยาการกิจกรรม CSR
ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ปันสุข เพื่อสังคม


12 พ.ค. 66

บรรยากาศการฝึกอบรม ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

15 ก.พ. 64

บรรยากาศการฝึกอบรม ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

11 ก.พ. 64

บรรยากาศการฝึกอบรม ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2 ก.พ. 64

ภาพบรรยากาศ การเข้าตรวจความพร้อม เพื่อขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ และศูนย์ประเมินฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ระดับ 1
ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

29 ม.ค. 64

บรรยากาศการฝึกอบรม ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

18 ม.ค. 64

บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับธนาคารกรุงไทย พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

7 ม.ค. 64

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

27 ธ.ค. 63


การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )

25 ธ.ค. 63


กิจกรรม CSR ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนวัดทรงธรรม

1 ก.ค. 63ตู้ปันสุข หยิบ ฟรีมีเอามาเติม

15 มิ.ย. 63การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 2562

2 มิ.ย. 63คณะกรรมการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

20 ก.พ. 63เนื่องในประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท P.M.C. ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพกฐิน ที่สำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า) ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยเป็นปฐมกฐิน (กฐินแรก) ของสำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า)

10 พ.ย. 62บรรยากาศการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง งานมอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

13 ก.ย. 62

ภาพบรรยากาศ CSR โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในการทำงาน (คปภ. ในการทำงานบนที่สูง) ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

26 ต.ค. 62

บรรยากาศการสาธิตดับเพลิงขั้นตั้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน(ตลิ่งชัน) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ

21 ส.ค. 62

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจความพร้อม ศูนย์ทดสอบการใช้รถยก (Forklift) และเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)

19 ส.ค. 62