ป้ายสถิติความปลอดภัย

รายละเอียด
● เสาพร้อมหัวบัว 2 นิ้ว สูง 2.5 เมตร
● แผ่นเพลท ยึดพื้น 12x12 นิ้ว
● เฟรม เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว
● หูช้างพร้อมน็อตสำหรับประกอบป้าย

Untitled Document