ไฟหมุนฉุกเฉิน

รายละเอียด
● รหัสสั่งสินค้า
● TH809-FRRT06-00 ไฟหมุนฉุกเฉิน ขนาด 6 นิ้ว ไม่มีออด
● สีแดง / PX1163
● ไฟหมุนฉุกเฉิน สำหรับงานก่อสร้าง สำหรับงานจราจร มีขนาด 4 - 5 - 6 นิ้ว
● สีแดง น้ำเงิน และ สีเหลือง
● มีทั้งรุ่นมีออดสัญญาณ และ ไม่มีออด
● กำลังไฟ: มีให้เลือกหลายรุ่น
● แบตเตอรี่ DC 12 V หลอดไฟ 12V 20W
● แบตเตอรี่ DC 24 V หลอดไฟ 24V 20W
● แบตเตอรี่ AC 110 V, 220 V และ 240 V
กรุณา ระบุสี และ กำลังไฟที่ต้องการเวลาสั่งซื้อ

Untitled Document