ถังดับเพลิง ชนิดโฟม AFFF

รายละเอียด
● ถังดับเพลิง ชนิดโฟม ขนาด 6 ลิตร (15 ปอนด์) และ 9 ลิตร (20 ปอนด์)
● เป็นเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยน้ำผสมกับสารเคมี AFFF ที่มี แรงดันสูง
● ใช้สำหรับเพลิง ประเภท A และ B
● ไม่เหมาะกับเพลิง ประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของน้ำที่เป็นสื่อทางไฟฟ้า

Untitled Document