หลักสูตร
ราคาสมาชิก(สีแดง)
ค่าอบรม
VAT
7%
TAX
3%
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือหัก Tax 3%
จป.หัวหน้างาน 2,700.- / 2,500.- 189.- / 175.- 81.- / 75.- 2,808.- / 2,600.- 2,889.- / 2,675.-
จป.บริหาร 3,000.- / 2,800.- 210.- / 196.- 90.- / 84.- 3,120.- / 2,912.- 3,210.- / 2,996.-
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) 2,850.- / 2,650.- 200.- / 186.- 86.- / 80.- 2,964.- / 2,756.- 3,050.- / 2,836.-
จป.เทคนิค 3,700.- / 3,500.- 259.- / 245.- 111.- / 105.- 3,848.- / 3,640.- 3,959.- / 3,745.-
จป.เทคนิคขั้นสูง 25,500.-/ 24,500.- 1,785.- / 1,715.- 765.- / 735.- 26,520.- / 25,480.- 27,285.- / 26,215.-
จป./คปอ. ภาษาต่างประเทศ 22,500.- / 20,500.- 1,575.- / 1,435.- 675.- / 615.- 23,400.- / 21,320.- 24,075.- / 21,935.-
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับ (จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูง) 6,700.- / 6,000.- 469.- / 420.- 201.- / 180.- 6,968.- / 6,240.- 7,169.- / 6,420.-
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับ (จป.หัวหน้างาน,บริหาร) 8,500.- / 7,500.- 595.- / 525.- 255.- / 255.- 8,840.- / 7,800.- 9,095.- / 8,025.-
คปภ.ในการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้) + ดับเพลิงขั้นต้น 11,000.- / 10,000.- 770.- / 700.- 330.- / 300.- 11,440.- / 10,400.- 11,770.- / 10,700.-
คปภ.ในการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้) 9,000.- / 8,500.- 630.- / 595.- 270.- / 255.- 9,360.- / 8,840.- 9,630.- / 9,095.-
ผู้อนุญาต ในการทำงานในที่อับอากาศ 3,000.- / 2,500.- 210.- / 175.- 90.- / 75.- 3,120.- / 2,600.- 3,210.- / 2,675.-
ผู้ควบคุมงาน ในการทำงานในที่อับอากาศ 5,000.- / 4,500.- 350.- / 315.- 150.- / 135.- 5,200.- / 4,680.- 5,350.- / 4,815.-
ผู้ปฏิบัติ ในการทำงานในที่อับอากาศ 5,000.- / 4,500.- 350.- / 315.- 150.- / 135.- 5,200.- / 4,680.- 5,350.- / 4,815.-
ผู้ช่วยเหลือ ในการทำงานในที่อับอากาศ 7,000.- / 6,500.- 490.- / 455.- 210.- / 195.- 7,280.- / 6,760.- 7,490.- / 6,955.-
ทบทวน คปภ.อับอากาศ (ครึ่งวัน) 1,800.- / 1,600.- 126.- / 112.- 54.- / 48.- 1,872.- / 1,664.- 1,926.- / 1,712.-
ความปลอดภัย และการกู้ภัย (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (1 วัน ) 2,000.- / 1,800.- 140.- / 126.- 60.- / 54.- 2,080.- / 1,872.- 2,140.- / 1,926.-
ความปลอดภัย และการกู้ภัย (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (2 วัน ) 5,000.- / 4,500.- 350.- / 315.- 150.- / 135.- 5,200.- / 4,680.- 5,350.- / 4,815.-
ผจญเพลิงขั้นสูง (2วัน) 11,500.- / 10,500.- 805.- / 735.- 345.- / 315.- 11,960.- / 10,920.- 12,305.- /11,235.-


สำหรับลูกค้าที่เข้าอบรม ทุกท่านที่สมัครจะได้รับหน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ 70% ฟรี (1 ชุด ต่อ 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์การอบรมสัมนา ( ปากกา/สมุดโน๊ต )
รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
3. กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย
4. ออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541000644
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150หลักสูตร
ราคาสมาชิก(สีแดง)
ค่าอบรม
VAT
7%
TAX
3%
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือหัก Tax 3%
หลักสูตรพัฒนาทักษะ (1 วัน) 2000.- 140.- 60.- 2,080.- 2,140.-
เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 3,000.- / 2,800.- 210.- / 196.- 90.- / 84.- 3,120.- / 2,912.- 3,210.- / 2,996.-
เตรียมความพร้อมช่างแอร์ (สำหรับผู้ที่เป็นช่างแอร์ ระยะเวลาอบรม 1 วัน) 3,250.- / 3,050.- 228.- / 214.- 98.- / 92.- 3,380.- / 3,172.- 3,478.- / 3,264.-
เตรียมความพร้อมช่างแอร์ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์ หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์ ระยะเวลาอบรม 2 วัน) 4,250.- / 4,050.- 298.- / 284.- 128.- / 122.- 4,420.- / 4,212.- 4,548.- / 4,334.-
เตรียมความพร้อมช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 2,000.- / 1,800.- 140.- / 126.- 60.- / 54.- 2,080.- / 1,872.- 2,140.- / 1,926.-
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (1 วัน )หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถยก (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (1 วัน) 2,000.- / 1,800.- 140.- / 126.- 60.- / 54.- 2,080.- / 1,872.- 2,140.- / 1,926.-
หลักสูตรเกี่ยวกับ ปั้นจั่น/เครน(ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (3 วัน) 5,000.- / 4,500.- 350.- / 315.- 150.- / 135.- 5,200.- / 4,680.- 5,350.- / 4,815.-


ผู้สำหรับลูกค้าที่เข้าอบรม ทุกท่านที่สมัครจะได้รับหน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ 70% ฟรี (1 ชุด ต่อ 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์การอบรมสัมนา ( ปากกา/สมุดโน๊ต )
รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด P.M.C. ACADEMIC GROUP CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
3. กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย
4. ออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548140174
บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด
P.M.C. ACADEMIC GROUP CO.,LTD
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150หลักสูตร
ราคาสมาชิก(สีแดง)
ค่าอบรม
VAT
7%
รวมจ่ายสุทธิ
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (1วัน) 2,000.- / 1,800.- 140.- / 126.- 2,140.- / 1,926.-
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบฯ (3วัน) 4,000.- / 3,800.- 280.- / 266.- 4,280.- / 4,066.-
ผู้ควบคุมระบบฯ (5วัน) 6,500.- / 6,300.- 455.- / 441.- 6,955.- / 6,741.-
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (36 ชม.) (6วัน) 8,500.- / 8,000.- 595.- / 560.- 9,095.- / 8,560.-
ทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 1,000.- 70.- 1,070.-
ประเมิน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 1,500.- 105.- 1,605.-
ทดสอบ พนักงานควบคุมฯ รถยก ระดับ 1 1,500.- 105.- 1,605.-
ทดสอบ ช่างแอร์ฯ ระดับ 1 750.- 53.- 803.-
ทดสอบ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 1,500.- 105.- 1,605.-


รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน SAFETY AND ENVIRONMENT AT WORK DEVELOPMENT ASSOCIATION
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
3. สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 0-2416-9779 (12สาย) โทรสาร. 0-2417-0154-9 หลักสูตรอบรมในนามสมาคมฯ ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
สมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528
หมายเหตุ กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีและรายละเอียดหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ในเอกสาร Payin