อุบัติเหตุเป็น "0" โดยวิธี KYT


บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

วันที่ 21 กันยายน 2562

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

บริษัท มัตซุย จำกัด

วันที่ 8 มีนาคม 2562

บริษัท มัตซุย จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562