หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง


บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด

วันที่ 15,22,29 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ยูไนเต็ดปูนขาว จำกัด

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562