ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จ.ราชบุรี)

วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2564