คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


บริษัท มอตโต้ จำกัด

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

อาคารตึกช้าง (ถ.พหลโยธิน)

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562

บริษัท บาแซล จำกัด

วันที่ 25-26 กันยายน 2562

ตึกธนาลงกรณ์

วันที่ 24-25 กันยายน 2562

บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด

วันที่ 12-13 กันยายน 2562