เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง