เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค


สหกรณ์ออมทรัพย์ (พระราม 5)

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562

การไฟฟ้าแม่เมาะ

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2562

อาคารอินเตอร์ลิงค์

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562

โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562

โรงแรมเพชรพิมาน

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562