ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับบริหาร
วันที่อบรม 17-18 ม.ค. 66
รุ่น 2510
สถานที่อบรม อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม )

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8