ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับบริหาร
วันที่อบรม 12-13 ม.ค. 66
รุ่น 2508
สถานที่อบรม อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 )

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8