หลักสูตรอบรม

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

คุณสมบัติ

ผู้เข้าอบรมที่จะเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (8 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

3,000 บาท (ราคาปกติ) 2,800 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หัวข้อในการอบรม

1.หลักเกณฑ์วิธีการทดสอบที่ผู้เข้ารับการทดสอบต้องรู้
2.ฝึกอ่านแบบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
3.ฝึกติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
4.ฝึกตัดท่อและดัดท่อร้อยสายชนิด PVC
5.ฝึกต่อตัวนำไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
6.ฝึกเดินสายไฟฟ้าและท่อ PVC
7.ฝึกติดตั้งอุปกรณ์และต่อวงจรไฟฟ้า
8.ฝึกปรับแต่งความสวยงามของสายไฟฟ้า
9.ฝึกตรวจวัดทดสอบและแก้ไขวงจรไฟฟ้า
10.แนะแนวการทำข้อสอบภาคทฤษฎี