หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง/นั่งร้าน
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง+ปฏิบัติ

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานบนที่สูง หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5,000 บาท (ราคาปกติ) 4,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หัวข้อในการอบรม

1.กรณีตัวอย่างอันตรายในการทำงานบนที่สูง
2.จิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน
3.ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนั่งร้านชนิดต่าง ๆ
5.การใช้บันไดอย่างถูกวิธี
6.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(PPE) สำหรับงานบนที่สูง
7.อุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงและการใช้งาน Ascender, Decender
8.ความรู้เรื่องเชือกและการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นในงานที่สูง
9.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อติดค้างอยู่บนเส้นเชือก
10.ทดสอบการผูกเงื่อนเชือก
11.สาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดต่าง ๆ
12.ผู้เข้าอบรมทดลองใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ