หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ตาม พรบ. 2554

สนใจอบรมหลักสูตรนี้ แต่อยากทราบว่า ผู้เข้าอบรมหากอยู่ในระดับหัวหน้างาน หรือฝ่ายบริหาร โดยตำแหน่งคือต้องอบรม จป. ในระดับนั้น ๆ แล้วยังต้องมาอบรมความปลอดภัยฯ ลูกจ้างนี้อีกหรือไม่ค่ะ เพราะถ้าเข้าข่ายเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนเหมือนพนักงานทั่ว ๆ ไป คือไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเอง ขอบคุณคะ


Post by : แหวน    < 16 Feb 2018 11:38:49>

ความคิดเห็นที่ 1

เรียน คุณแหวน ครับ

ในหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ตาม พรบ. 2554

ในกฎหมาย ระบุไว้ว่า
เงื่อนไขการอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และ สภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอด ให้แก่ลูกจ้าง ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ทุกคน

ในหลักสูตร ที่ทางคุณแหวน สอบถาม ทางบริษัทของเรามี เปิดอบรมภายในบริษัท(In-house) ของทางคุณแหวน สามารถสอบถาม รายละเอียดการอบรม เพิ่มเติม และ ใบเสนอราคา ได้ทางเบอร์โทร 024169779 หรือ ติดต่อกลับมาทาง E-Mail ที่ได้ระบุไว้ให้ได้เลย นะ่ครับ


By : นายเอกรินทร์ บัวไพจิตร < 16 Feb 2018 11:56:50 >


ความคิดเห็นที่ 2

ผู้บริหาร หัวหน้างาน อบรมจป ตามระดับตำแหน่งของท่านเท่านั้นครับไม่ต้องอบรมหลักสูตรลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างทั่วไปที่อบรมกัน 6 ชมครับ


By : ทีมวิชาการ < 17 Feb 2018 15:56:55 >


ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณคะ


By : แหวน < 19 Feb 2018 09:04:08 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.