รับสมัคร จป.วิชาชีพ ( เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ลักษณะงาน - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดูแลอาคาร และซ่อมบำรุงเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้


Post by : บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ติดต่อ คุณวนิดา / คุณสุดา โทร.02-1    < 24 May 2017 11:26:34>

Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.