จป.บริหาร

---ผมมาทำตำแหน่ง จป.บริหารซึ่งคนเก่าได้ลาออก ผมไม่รู้ว่าคนเก่าทำอะไร ส่งอะไรไปบ้าง บริษัทอยู่ในประเภท 2-5 มีพนักงานเกิน50 คน ที่ผมทำไปแล้วคือ
1.ผมติดประกาศนโยบายแล้ว
2.อบรม จป.บริหารแล้ว
3.ประกาศแต่งตั้ง จป.บริหารแล้ว
4.ทำผังโครงสร้าง คปอ.
5.จัดทำแผนงานแล้ว
-5 ข้อนี้ผมยังไม่ได้ ส่งเอกสารถึง กม.
---สิ่งที่อยากรู้เพิ่งเติม
1.ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คปอ. ทำอย่างไร
2.การเขียนแผนงานมีข้อบังคับอะไรบ้าง(สิ่งที่จำเป็นต้องทำ)
--ต้องทำอะไรเพิ่มอีก รบกวนแจ้งกลับเข้า pcb_she@hotmail.com ขอบคุณครับ


Post by : จป.บริหาร    < 16 Oct 2013 15:00:51>

Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.