ส่งวุฒิบัตรจป.เทคนิคขั้นสูง มาให้ทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

ขอสอบถามค่ะ

1. รับวุฒิบัตร จป.เทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 2/2556 ได้เมื่อไร
2. ถ้าไปรับด้วยตัวเองไม่ได้ ทางปิ่นทองสามารถส่งมาให้ทางไปรษณีย์ ได้หรือไม่ค่ะ


Post by : จป.(ท)จบใหม่    < 09 Aug 2013 14:48:18>

ความคิดเห็นที่ 1

เรียนคุณ จป(ท)

มารับได้วันที่ 16 สิงหาคม 2556
รับได้ที่บริษัทปิ่นทอง ครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 09 Aug 2013 15:09:45 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.