slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8

หลักการและเหตุผล
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารยุคเทคโนโลยี 4.0 และการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล 4.0
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำการสื่อสารยุคดิจิทัล 4.0 และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านการสื่อสารแบรนด์ 4.0 และการจัดการภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์ 4.0
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอแบบมืออาชีพในยุคสื่อสังคมออนไลน์v
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดการสื่อสารยุคเทคโนโลยี 4.0 และการสื่อสารการตลาดออนไลน์
- การสื่อสารยุคเทคโนโลยี 4.0

- การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดียุคไทยแลนด์ 4.0
- การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Communication)
2. ผู้นำยุค 4.0 และการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล
- ผู้นำยุค 4.0 และทักษะผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล
- ภาวะผู้นำกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ยุคดิจิทัล
- ทักษะการสื่อสารของประชาชนในยุคดิจิทัล
3. พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 เพื่อความสำเร็จในการสื่อสารแบรนด์
- แหล่งอำนาจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0
- พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดเนื้อหา (Content Marketing) ยุคดิจิทัล
4. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์(พีอาร์) 4.0 เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
- การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลสำเร็จ
- การพัฒนาทักษะการพีอาร์ทางดิจิทัล
5. ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Manager) ที่ประสบความสำเร็จ
- ความหมายและข้อได้เปรียบของผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
- ทักษะสำคัญของผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ
6. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Communicationand Presentation Skills)
- ยุคสื่อสังคมออนไลน์ มูลค่าของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์
- ความสำคัญของทักษะการสื่อสารและการรักษาความเป็นมืออาชีพทางสื่อสังคมออนไลน์
- การพัฒนาทักษะการสื่อสารยุคสื่อสังคมออนไลน์ : ฟัง-คิด-วิเคราะห์-พูด
7. สรุป และ ถาม - ตอบปัญหาข้อสงสัย

วิทยากร

1.ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงมณี (อาจารย์สอง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
2.คุณชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล (โค้ชกวาง) นักขาย สร้างยอด 50 ล้าน ใน 1 เดือน
3.คุณปาละศักดิ์ เรือนศรี (โค้ชโต้) ที่ปรึกษา Online Marketing มากกว่า 40 บริษัท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4

ศูนย์อบรมความปลอดภัยปิ่นทองกรุ๊ป ถ.พระราม2

ค่าอบรม เพียง 2,500 บาท/ท่าน  ( เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น ! )
(บริษัท ปิ่นทอง กรุ๊ป จัดโปรฯ เลือกได้ตามใจลูกค้า )
- ซื้อ 1 แถม 1 (ซื้อคอร์สอบรมแถมแหวนทองคำ 1 วง)
- จ่าย 1 ได้ 2  ( จ่าย 2,500 บาท เข้าอบรมได้ 2 ท่าน)
- รับส่วนลดทันที 1,000 บาท ในหลักสูตรนี้ / หลักสูตรถัดไป (ใช้ได้กับทุกหลักสูตร)
-รับส่วนลดสมัครสมาชิก VIP มูลค่า 750 บาท
อย่าช้า !!!  จำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง  เท่านั้น
***รอบแรก เดือนมีนาคม 2561 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 29 เวลา 9.00 -16.00 น.
***รอบสอง เดือนเมษายน 2561 อบรมเสาร์ที่ 28 เวลา 9.00 -16.00 น.
*** อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร รวมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 มื้อ ,เอกสารอบรมพร้อมวุฒิบัตร (ราคานี้ ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล 0955942323
อีเมล์: jittason.f@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024169779 ต่อ 21-34
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.