1. ได้รับส่วนลดพิเศษ 200 – 1,000 บาท
ในการเข้าฝึกอบรม/ สัมมนาทุกหลักสูตร
2. ได้รับส่วนลดพิเศษ 500 – 2,000 บาท
ในการขอรับบริการจัดอบรม/ สัมมนาาภายในองค์กร ( IN-HOUSE TRAINING )
3. ได้รับส่วนลดพิเศษ 500 บาท
ในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร“ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ” จาก สมาคมพัฒนาความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “ มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006 ”
4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท
ในการขอรับบริการจัดอบรม / สัมมนาการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น / การฝึกซ้อมหนีไฟ ( ประจำปี ) ตามมาตราฐานความปลอดภัยเรื่อง “ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ”
5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 200 – 1,000 บาท
ในการขอรับบริการของศูนย์บริการวศิวกรรมความปลอดภัย, ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม , ศูนย์การจัดการธุรกิจและบริหารงานบุคคล
6. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่ให้สมาชิกเข้ารับการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.