แผนอบรมจป. เขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น ปี61

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น

   *** จัดอบรมหลักสูตรจป. ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. ***

  • จป.ระดับหัวหน้างาน                  วันที่    6 - 7 สิงหาคม  2561
  • จป.ระดับบริหาร                       วันที่    8 - 9 สิงหาคม  2561
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ     วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561
  • จป.ระดับเทคนิค                       วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561

 ณ โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูติค โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

 

***พิเศษอัตราค่าอบรม***

จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร , คปอ. 1,800 ทั่วไป /1,700 สมาชิกชมรมฯ

จป.เทคนิค 3,200ทั่วไป / 3,000 สมาชิกชมรมฯ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.