แผนอบรมจป. เขตพื้นที่ จ.สุโขทัย ปี2561

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน                 วันที่  26 - 27 กันยายน 2561
  • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ    วันที่  28 - 29 กันยายน 2561

ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.สุโขทัย

*** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

**  คปอ. จป.หัวหน้างาน และ คปอ.  1,500 /ท่าน **
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.