อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เขตพื้นที่จังหวัดปราจีน

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

  • หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ      วันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

*** พิเศษอัตราค่าอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ***

*** 7,200 ทั่วไป / 7,000 สมาชิกสภาอุตฯ ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.