แผนอบรม จป. เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 62

 

                   บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร จป.ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)


   หลักสูตรจป.ระดับบริหาร                                 วันที่  19 - 20  สิงหาคม  2562

   หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน                            วันที่  21 - 22  สิงหาคม  2562

   หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)    วันที่  23 - 24  สิงหาคม  2562

                               ณ โรงแรมวังสำราญ  จังหวัดปราจีนบุรี


                                     *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***
     ***จป.ระดับบริหาร จป.ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.)***

               *** บุคคลทั่วไป  1,800.-/ท่าน & สมาชิกสภาฯ  1,700.-/ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.