หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ(ปั้นจั่นเคลื่อนที่)

 

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น  ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก้ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (ปั้นจั่นเคลื่อนที่) 

  • จัดอบรมวันที่  10 -  12  กรกฎาคม  2562

   ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) คลังปิโตรเลียม  จังหวัดลำปาง

                            *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

     *** หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น  ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก้ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (ปั้นจั่นเคลื่อนที่) ***

                                 *** 5,000.-/ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.