Slideshow Image 1
- อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ผ่านไปแล้วสำหรับหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 17 ซึ่งมีกา่รฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป จังหวัดราชบุรี โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทีมงานนำภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ.............
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
39/9 Rama 3 Road Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Telephone : 0 - 2683 - 1920 (12 Lines) Fax : 0 - 2683 - 1921 - 4 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.