- อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ผ่านไปแล้วสำหรับหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 17 ซึ่งมีกา่รฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป จังหวัดราชบุรี โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทีมงานนำภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ.............
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.