จป.ระดับหัวหน้างาน บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย(สาทร) วันที่ 9-10 กรกฎาคม 62
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.