ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,500 บาท/ครั้ง

 

วันที่ทดสอบ
สถานที่
ลงทะเบียน
20 พ.ย. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
4 ธ.ค. 63
M Moove Event Centre (ถ.แพรกษา )
18 ธ.ค. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
15 ม.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
28 ม.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )