ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,500 บาท/ครั้ง

 

วันที่ทดสอบ
สถานที่
ลงทะเบียน
28 ม.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
19 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
2 มี.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
17 มี.ค. 64
M Moove Event Centre (ถ.แพรกษา )
23 เม.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
11 พ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
12 มิ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
19 มิ.ย. 64
M Moove Event Centre (ถ.แพรกษา )
26 มิ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
9 ก.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
21 ส.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
17 ก.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
30 ก.ย. 64
M Moove Event Centre (ถ.แพรกษา )
22 ต.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
3 พ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
16 พ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
9 ธ.ค. 64
M Moove Event Centre (ถ.แพรกษา )
17 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
14 ม.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)