สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

: 02 416 9779 # 45 คุณปริตา
: parita@pinthong-group.com
: http://www.pinthong-group.com/event/ 
: https://www.facebook.com/pmcevent
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.